Borgåsläkten  EDELMANN  Porvoolaissuku

 

Hemsida
Etusivu

Presentation
Esittely

Verksamhet
Toiminta

Styrelsen
Hallitus

Stadgar
Säännöt

Nytt
Uutta

Material
Aineisto

In English

Gästbok
Vieraskirja

 
Sjömansbreven


av Gunnar Edelmann

SJÖMÄN OCH AMERIKAFARARE
Utdrag ur
Gunnar, Edvin och Alvin Edelmanns brev

FÖRORD

Detta är den fjärde upplagan av historien om Gunnar, Edvin och Alvin Edelmanns äventyr till sjöss och i Amerika. Ändringen gentemot den tredje versionen är att en lång tidskriftsartikel, som tidigare ingick in extenso, nu ges i referat.

Gunnar är  visserligen den yngste av de tre, men jag börjar med honom, då man i hans fall får en fullständig och sammanhängande skildring av hans liv från det han gick till sjöss i tjugoårsåldern tills han avled i Portland, Oregon, samma år han skulle ha fyllt 68.

Materialet består av Gunnars brev till olika familjemedlemmar, brev från Gunnars granne i Portland, mrs Bergljot Glasgow, brev av Edvin och hans sondöttrar samt ett brev från Alvin.

Vissa luckor finns de även i Gunnars brev och några av dem har jag fyllt ut med hjälp av Paul Nybergs bok "Där havet blommar" (Söderströms 1943), där han i ett avsnitt berättar om sin bror Zacki, som var skeppskamrat med Gunnar på Lennätin och Syanara. Skildringen grundar sig på Zackis brev och dagbok.

1. INLEDNING

De medlemmar av släkten Edelmann, som uppträder här, härstammar alla från Jakob (Jakobus) Edelmann f. 1806, kommissionslantmätare i Nylands län och bosatt i Borgå. Hans hustru hette Wilhelmina Strömberg och de hade nio barn: Oskar, lotskapten på Kronstadt, Selim, sjöman, Felix, lantmätare, min farfar, Agnes, avled som liten, Vivik, järnvägstjänsteman i Borgå, Linus, Edvin, "sjöfararen", Alina och Alvin, sjöman.

Felix var född 1845 och gifte sig med Laura Sofia Bjugg. De hade tre barn: Gunnar Felix f.1883, Anna Helena f. 1885 och Bertha Alina f. 1891. Felix ägde en liten gård, Grottabacka, i Saxby utanför Borgå. Laura avled i lungsot 1894 och Felix blev änkling med tre barn. Gården måste säljas för att täcka Lauras sjukdomskostnader. Felix gifte sig sedermera med Aina Boman, min farmor och bosatte sig på Näse gård, som han arrenderade av Borgå stad. Där föddes min far Jarl Adolf 1902.

Alina var gift med pastor Hiskias Kuitunen och hade en son, Arve, som även utvandrade till Amerika och där tog namnet Edelman. Kuitunens bodde först i Lappträsk och senare i Ristiina. Felix' barn hälsade på hos dem då och då.

Gunnar stod också i ett mycket varmt förhållande till sin moster, Fanny Schiödte, som han skrev till regelbundet hela sitt liv.

Om Linus vet jag ingenting, han har inte ens, som sina bröder, besökt Borgå Högre Elementarskola. Kanske även han avlidit som barn?


Första sidan-Etusivu